Dane osobowe

Klauzula informacyjna

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespól Szkolno-Przedszkolny w Zalesiu Śląskim.
  2. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Dworcowa 4 ,47-150 Leśnica, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , tel. 77 461-52-41.
  3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  4. Celem przetwarzania danych osobowych przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dziecka jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.
  5. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie wizerunku uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa budynku oraz terenu oraz ochrony osób i mienia oraz na podstawie udzielonej zgody.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
  7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  8. Administrator będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnień bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Placówka powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców (są to firmy informatyczne wspierające działalność placówki od strony technicznej). Podmiotem przetwarzającym są także szkoły, które z nami współpracują m.in. w ramach wymiany uczniów.
  9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  10. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Statystyka

Odsłon artykułów:
279861
Free business joomla templates